کموتاتور های پرسی (Molded Commutators)

این کموتاتور ها اغلب در موتورهای کوچک DC مانند استارتر ها ، دریل های صنعتی و عموماً الکتروموتور های توان پایین مورد مصرف دارند، تامین این نوع کموتاتور ها از دیگر فعالیت های این شرکت می باشد.