کموتاتور های صنعتی

کموتاتور هایی که در الکتروموتور های DC مورد مصرف در صنایع مختلف مانند صنایع فولاد، معدن، سیمان ، نفت وگاز و غیره کاربرد دارند را شامل می شوند. نوع این کموتاتور ها اغلب معمولی بوده و در سایز های مختلف تولید می گردند.