کموتاتور های ریلی و تراکشن موتورها

ازآنجایی که عمدتاً تراکشن موتور ها و ژنراتور های صنایع ریلی دارای کلاس حرارتی H (180°C) و کموتاتور های آنها از نوع (Arch bound) با قطعات اتصالی فولادی (V-Ring) می باشند، لذا ساخت تیغه ها از نوع آلیاژ مس و نقره با سختی مطلوب الزامی است.
این کموتاتور ها در سایزهای مختلف و به صورت کموتاتور کامل (full Commutator) و یا بصورت بانداژ شده و بدون قطعات فولادی(Copper Mica Pack) به مشتری تحویل می گردند.

 

 

Commutators of D77 Traction motor

  

Commotator of 18kW auxiliary Generator